Forskning viser at juice kan forsterke kreftmedisin

Vi leser spennende ting på www.forskning.no i dag! De legger frem forskning om bruk av grapefruktjuice sammen med bruk av kreftmedisin: «Et daglig glass grapefruktjuice ga pasienter samme effekt av en dose kreftmedisin som de ville ha fått av en tre ganger så stor mengde av selve medisinen.» sier Forskning.no

Stoffer i grapefruktjuice sørget for å bryte ned fordøyelsesenzymer, som ellers bryter ned virkestoffene i de typene medisiner som forskningen testet. Virkestoffene i blodet ble dermed øket, og dette innebar at de kunne gi mindre medisin for samme virking, og med mindre bivirkninger.

Vi synes det er flott at det forskes på medisinske effekter av mat, og hvordan det kan hjelpe mennesker i ulike situasjoner.

Kilder:

http://www.forskning.no/artikler/2012/august/329450

Forskningen publiseres i Clinical Cancer Research i august 2012. Andre forfattere på studien var K. Wu, C. Hartford, M. Kocherginsky, Y. Zha, A. Nallari, M. Maitland, K. Fox-Kay, K. Moshier, L. House, J. Ramirez, S. Undevia, G. Fleming, T. Gajewski, M. Ratain og K. Eaton.