Er det farlig?

Klima- og forurensningsdirektoratet har i samarbeid med Mattilsynet og Miljømerking laget nettstedet http://www.erdetfarlig.no/ Denne nettsiden gir deg enkle råd og tips om hva du trenger å gjøre for å gi deg selv, familien og miljøet en bedre fremtid. Her får du råd om hvordan unngå helse- og miljøfarlige stoffer, informasjon om hvorvidt vanlige forbrukerprodukter kan inneholde verstingstoffer,  hjelp til å finne de mest miljøvennlige alternativene og til å kaste produktene riktig når du skal kvitte deg med dem.

Er det farlig, om farlige stoffer i forbrukerprodukter

Nettstedet har også artikkler som tar for seg forskning på miljøgifter, blant annet sammenhengen mellom miljøgifter og overvekt, oversikt over skadelige stoffer i matemballasje, og hvilke leker du skal styre unna. I tillegg til mange andre oversikter som feks hvilke produkter som er miljømerkede både til profesjonell bruk og miljømerkte tenester.  Du får listen over farlige stoffer som finnes i forbrukerprodukter på det norske markedet, mange av dem i produkter vi bruker til daglig.

Det er så lite som skal til for å bli en bedre forbruker, og dette er en enkel nettside som kan være fin å titte innom.  :-)