Du kan påvirke helsen din positivt med meditasjon viser forskning

Forskning på Mindfullness meditasjon har avdekket flere svært positive helsegevinster. Blant annet virker det angstdempende, antidepressivt og smertelindrende. Det er også forsket på bruk av Mindfullness basert terapi for kreftpasienter, med svært positive resultater for deres psykologiske velvære selv i en tøff livssituasjon. Hvordan kan det virke på deg?

Det å prioritere og ha en struktur for å jobbe med sitt indre kan ha store positive konsekvenser for hvordan du oppfatter livet ditt. En dansk gruppe forskere har gjennomgått 8 forskningsstudier fg på feltet og funnet en mulig virkningsmekanisme ved å analysere blant annet hjerneskanninger og målinger av hjerneaktivitet. Mindfulness viste seg å virke direkte inn på følelsessentrene i hjernen vår.

Teknikken er ikke for å bli følelsesløs, men for å håndtere vonde og overveldende følelser og stimulere positive følelser. Forskerene melder om at det vil være mulig å få en direkte stabiliserende effekt av følelsellivet igjennom å bruke mindfulness som meditasjonsteknikk.

Som med mye annet er dette noe som må praktiseres jevnlig, ofte og over tid for å fungere. Forskerene mente man trengte mer enn en enkelttime i teknikken for å mestre den, og sa at alt fra et helgekurs og mer enn det kunne være virkningsfullt.

Kilder

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735812001584

http://www.forskning.no/artikler/2013/januar/346391

http://psycnet.apa.org/psycinfo/2012-12072-001/