Chlorella gir høyere antioksidantnivåer

shutterstock_139286000Om du ikke klarer å være så sunn som du skulle ønske, er det kanskje betryggende at forskningen viser at alle monner drar. Et nytt, spennende studie der røykende kvinner og menn fikk 3,6 gram chlorella-alge daglig i 6 uker, viste en betydelig forbedring i blodets antioksidantnivå hos deltakerne. 3,6 gram tilsvarer 18 tabletter Supernature Chlorella.

Røyking utgjør en stor belastning og påfører cellene det vi kaller oksidativt stress. Det er kjent at oksidativt stress virker degenererende, gir tidlig aldring og gjør oss sårbare for sykdom. Studien viser at Supernature Chlorella gir cellene beskyttelse mot oksidativt stress.

chlorellaViktige parametere som viser beskyttelse mot oksidativt stress, er blodets nivåer av vitamin C og E, glutation, malondialdehyd, SOD og katalase. I studiet ble disse verdiene målt både før og etter inntak av chlorella. Etter seks uker fant man at Chlorella vulgaris ga en betydelig forbedring i antioksidantaktiviteten i blodet. Det eneste parameteret hvor det ikke ble vist økning i antioksidantaktivteten var vitamin E hos kvinner, mens menn fikk bedrede verdier også her.

Studiet sier selvsagt ikke at man kan beskytte seg mot alle skadevirkningene fra røyking, men at chlorella kan beskytte cellene og forbedre helsen.

Det nytter alltid å spise litt sunnere!

 

Kilde:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23865357

 

Du kan påvirke helsen din positivt med meditasjon viser forskning

Forskning på Mindfullness meditasjon har avdekket flere svært positive helsegevinster. Blant annet virker det angstdempende, antidepressivt og smertelindrende. Det er også forsket på bruk av Mindfullness basert terapi for kreftpasienter, med svært positive resultater for deres psykologiske velvære selv i en tøff livssituasjon. Hvordan kan det virke på deg?

Det å prioritere og ha en struktur for å jobbe med sitt indre kan ha store positive konsekvenser for hvordan du oppfatter livet ditt. En dansk gruppe forskere har gjennomgått 8 forskningsstudier fg på feltet og funnet en mulig virkningsmekanisme ved å analysere blant annet hjerneskanninger og målinger av hjerneaktivitet. Mindfulness viste seg å virke direkte inn på følelsessentrene i hjernen vår.

Teknikken er ikke for å bli følelsesløs, men for å håndtere vonde og overveldende følelser og stimulere positive følelser. Forskerene melder om at det vil være mulig å få en direkte stabiliserende effekt av følelsellivet igjennom å bruke mindfulness som meditasjonsteknikk.

Som med mye annet er dette noe som må praktiseres jevnlig, ofte og over tid for å fungere. Forskerene mente man trengte mer enn en enkelttime i teknikken for å mestre den, og sa at alt fra et helgekurs og mer enn det kunne være virkningsfullt.

Kilder

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735812001584

http://www.forskning.no/artikler/2013/januar/346391

http://psycnet.apa.org/psycinfo/2012-12072-001/

Ta kontroll over stresset! Balanser binyrene og få en bedre helse

Er du lei av å være stresset, sliten og trett? Binyretretthet, kronisk utmattelse og høyt langvarig stress går ofte hånd i hånd. Vi gir deg listen over de viktigste tingene du selv kan gjøre for å få en bedre hverdag. Ta kontroll over stresset!

Når vi lever med et høyt tempo og langvarig stress, og i tillegg går på akkord med oss selv, fører dette til et stort press på kroppen og spesielt binyrene, som produseres stresshormoner. Binyrene påvirkes av stress men kan også skape stress gjennom å blokkere hormonreseptorer som fører til store ubalanser. Østrogendominans, vektøkning, lav energi, nedsatt immunforsvar og barnløshet er bare noen av tegnene på at binyrene skaper problemer. Denne type stress kan på lang sikt virke degenerende på både kropp og sinn. Kroppen blir surere og man eldes også raskere. Det er godt dokumentert at langvarig stress kan medføre risiko for livstruende sykdommer.

Under langvarig stress og alarmberedskap begynner kroppen å slites ut, og stresset begynne å tære på kroppens immunforsvar og evne til å fungere. Stresset setter seg i kroppen, i  mange sykdomstilstander er stress en vesentlig del av det som stopper helbredelsesprosessen, i tillegg er stress meget syredannende, syre trekker mineraler ut av kroppen, mineraler som er nødvendig for hormonbalansen. Noe av det viktigste man kan gjøre for å holde hormonsystemet balansert og holde seg ung og frisk er derfor å unngå stress. Stress gjør at hele ens helse går inn i en degenerativ tilstand hvor binyrene blir svakere og svakere.

Når man skal bekjempe stress og styrke binyrene  er det vesentlig å kunne ha rom i livet sitt for ro, hvile og ettertanke men det betyr ikke at man ikke skal gjøre noen ting. Det å sette på pauseknappen er ingen løsning og man kan ofte kjenne på mer stress ved å ikke gjøre noen ting enn det å være aktiv i forhold til stressredusering. Sett av tid til å gjøre ting som helbreder stress og ha det som en del av det daglige.

Det er viktig å finne et utløp og balansere kroppens energier gjennom feks. Yoga, Qi Gong og meditasjon men man må også kunne være i kontakt med følelsene sine og være villig til å komunisere med følelsene sine. Man må kunne sette grenser og lytte til kroppen, i tillegg til å lære seg forskjellen mellom konstruert mentalt stress og ytre faktorer.  En person som er trygg på seg selv, og tilstede i seg selv vil oppleve mindre langvarig stress.

Når det gjelder kosthold er det viktig å tenke på hvordan maten vil påvirke nervesystemet. Supermat tilfører kroppen vitaminer og mineraler som kan virke beskyttende. Fettsyrer som Omega-3, i tillegg til B-vitaminer og mineraler vil virke beroligende på hjernen, hormonsystemet og nervesystemet. Raffinert og prosessert mat med mye konserveringsmidler, sukker, koffein vil skape store ubalanser i blodsukkeret, overstimulerer binyrene, og påvirke kroppens kjemi meget negativt.
Gode rutiner er også viktig. Prøv å gå til sengs før kl tolv og få minst 8 timer søvn. Ikke hopp over frokosten, og spis jevnlig, gjerne hver tredje time, innkluder protein og fett til hvert måltid for å holde blodsukkeret stabilt.
En balansert hverdag med supermat og gode rutiner er det som vil løfte deg og få fram dine unike potensialer sammen med meditasjon, yoga eller annen type stress-trening. Dette vil gi deg de beste forutsetningene for å takle stress i livet på en sunn måte.

Syv trinn for å balansere Binyrene
1. Sett av tid til hvile og ettertanke
2. Finn et utløp og balanser kroppens energi gjennom Yoga, meditasjon eller Qi Gong.
3. Sett grenser og lytt til følelsene dine.
4. Gode rutiner er viktig så prøv å legg deg før kl tolv, og få minst 8 timer søvn.
5. Kutt ut raffinert, og prosessert mat. Unngå alt som virker stimulerende som sukker og koffein.
6. Hold blodsukkeret stabilt! Innkluder protein og fett til hvert måltid for å holde blodsukkeret stabilt.
7. Spis mest mulig økologisk fersk mat. Spis supermat! De fleste som bruker supermat over en lengre periode vil merke at stresset som vanligvis setter seg i kroppen blir borte.


Blir du syk av stress?

For første gang er det bevist at psykologisk stress påvirker kroppens evne til å regulere inflammasjoner. Ny forsking fra Carnegie Mellon University’s Sheldon Cohen, publisert i «Proceedings of the National Academy of Sciences» Kortisol er nøkkelhormonet her. Dette studiet viser at de som har vært utsattt for langvarig psykisk stress er mye mer følsomme for vanlige forkjølelser.

http://www.sciencedaily.com/releases/2012/04/120402162546.htm

Stress er i utgangspunktet en naturlig og nødvendig reksjon i kroppen som oppstår når du føler deg truet eller opplever sterkt ubehag. Når du opplever slik fare, vil kroppens forsvarssystem aktiveres i en såkaldt «kjemp eller frykt» reaksjon, også kalt stressreaksjon, som er kroppens måte å beskytte seg mot farer på. Når denne reaksjonen fungerer optimalt hjelper den deg til å holde konsentrasjonen oppe, være vital, fylt av energi, og rett og slett våken. Stress kan faktisk redde livet ditt i livstruende situasjoner.

Under langvarig stress og alarmberedskap begynner derimot kroppen å slites ut, og da kan stresset begynne å tære på kroppens immunforsvar og evne til å fungere. Stress går fra å være noe som hjelper deg til å skape store problemer for helse og velvære, humør, produktivitet, relasjoner og livskvalitet. langvarig stress kan medføre risiko for livstruende sykdommer. dette henger sammen med utskillingen av to hormoner: adrenalin og kortisol. Det er godt dokumentert at langvarig stress kan foråsake hjerteproblemer, økt risiko for alvorlige infeksjonssykdommer og kreft. Det er også funnet sammenheng mellom stress og beinskjørhet og diabetes. Langvarig stress kan også føre til vektøkning og gjøre vektkontroll vanskelig. Stresshormonet Kortisol skaper ikke bare betennelsestilstander i kroppen men bremser også forbrenningen din.

Så hva kan du gjøre for å redusere stress i hverdagen din? Bli flinkere til å sortere hva som er relevant og ikke. Se på forskjellen mellom hva som er konstruert mentalt stress og ytre faktorer. Sett grenser og lytt til kroppen. En person som er trygg på seg selv, og tilstede i seg selv vil oppleve mindre langvarig stress. Riktig kosthold er selvfølgelig også veldig viktig. Supermat tilfører kroppen viktige mineraler og vitaminer som kan beskytte kroppen ved langvarig stres. Gode rene fettsyrer som Omega-3 virker beroligende både på hjernen og hormonsystemet. I tillegg til trening gir det deg den energien og overskuddet du trenger for å takle stress bedre. Sammen med meditasjon, yoga, puste- og avspenningsteknikker har du de beste forutsetningene for å takle stress i livet på en sunn måte. Husk for å oppnå superhelse må man være villig til å se på alle aspekter av livet sitt. En balansert hverdag med det som løfter deg og får fram dine unike potensialer sammen med supermat, meditasjon, yoga eller annen trening, er derfor viktige deler i en total fitness, og superhelse.