Mindre soppgifter i økologisk korn!

Dagens Aftenposten melder om at det er stor forekomst av muggsopp gift i mye det vi spiser av kornprodukter, mais og ris.Giften muggsopp etterlater seg har ikke lukt eller smak, og dannes som en forsvarsmekanisme mot enkelte omgivelser. Muggsopp gift er skadelig for oss og kan skade blant annet immunforsvaret, lever og nyrer – samt forårsake kreft. Det Aftenposten ikke sier er at økologisk korn faktisk har dramatisk mindre muggstoffgifter!

Flere typer muggsopp gift gir store helseproblemer hos dyrene som får det igjennom foret. Videre er det funnet kobling mellom økt bruk av sprøytemidler og mineralgjødsling,  med økte forekomster av muggsopp gifter.

Undersøkelser viser at mengden muggsopp og mengden soppgifter er økende i norsk korn, samtidig viser en rapport fra Vetrinærinstituttet at økologisk korn har mindre muggsopp og soppgifter enn «vanlig» korn, og har også bedre næringsinnhold.

Det er mye forskning som gir grunnlag for å anbefale økologisk for å redusere faren for muggsopp gifter – og synes det er merkelig at Aftenposten ikke nevner dette med et ord i sin artikkel.

Vi kan dermed unngå dette i større grad ved å velge økologiske alternativer. Da unngår du også giftstoffer fra sprøytemidler og får et bredere næringsinnhold i det du spiser!

 

Kilder:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2012/juli-12/mindre-soppgifter-i-okologisk-korn-enn-i.html?id=696663

http://www.forskning.no/artikler/2012/juni/325362

http://www.oikos.no

Aftenposten papirutgave 19/11/2012 – side 14 og 15.