Blir vi mindre intelligente av miljøgifter?

shutterstock_113652511

De siste ukene har det i media florert flere oppslag om miljøgifter, og deres innvirkning på barns intelligens. Den danske forskeren og professor i miljøgifter på Harvard University, Philippe Grandjean, har advart sterkt mot ukritisk bruk av kjemikalier. Philippe Grandjean forsker særlig på barn og hvordan de blir påvirket av miljøgifter og forurensing. Arbeidet hans er anerkjent og har blant annet ført til lavere tillatte doser av kvikksølv internasjonalt. Philippe Grandjean mener konsekvensene for barnas intelligens kan bli uoverskuelige dersom vi ikke griper inn nå. Stoffer som bly, kvikksølv og PCB, i tillegg til 200 andre kjemikalier, er sett å kunne hindre barns utvikling og kunne gi de hjerneskader. Barn er særlig utsatt i mors mage, når de utvikler hjernen og sentralnervesystemet i siste del av svangerskapet.

Philippe Grandjean har brukt mye av tiden sin på å reise til land som er særlig utsatt for forurensing for å undersøke barns helse, han mener det er forsket alt for lite på mange av de miljøgiftene vi nå bruker mest av, og etterspør strengere restriksjoner fra myndighetene. Det har blant annet blitt funnet at 14-årige barn som har vært utsatt for kvikksølv, bly og PCB-forgiftning, har mindre elektrisk aktivitet i hjernen enn andre barn. En undersøkelse fra  England viser at reaksjonstiden har blitt nedsatt, og at man nå reagerer 100 millisekunder saktere enn på 1800-tallet. Dette mener forfatterne av undersøkelsen tilsvarer 14 IQ poenger lavere score.

shutterstock_80122426

Utspillet fra den kjente forskeren får oss å tenke oss om to ganger neste gang vi står med en sprøytet matvare, som ett eple i hånden i butikken. Bør vi velge dette? Hva er grunnen til at eplet ikke råtner på samme måte som økologisk mat? Har myndighetene og deres mange lovverk blitt en sovepute hvor vi tror de beskytter oss fra farlige kjemikalier, men ikke blir det? Bør vi selv ta ansvar for om vi forgifter oss selv?

kamutgress

Ja, mener vi. Vi må selv ta ansvar for hva vi velger å omgi oss med av kjemikalier. Derfor velger vi i Supernature økologiske eller viltvoksende råvarer av høyeste kvalitet for kundene våre. Forskningen viser at Chlorella binder seg til miljøgifter som kvikksølv og sprøytemidler. Klorofyll, som finnes i all den grønne supermaten, Spirulina, Greens of Kamut, Purely Greens og Chlorella, renser gjennom å binde seg til kjemikalier som finnes blant annet finnes i forurenset luft, røkt mat og sigarettrøyk. Jevnlig inntak av  klorofyllrik, økologisk mat vil derfor være med å nøytralisere disse giftstoffene. For selv om vi gjerne skulle ønske det ikke var slik, så behøver vi å ta aktive valg i hvordan vi best kan beskytte oss, og barna våre, mot de daglige dosene av miljøgifter vi møter på vår vei.

shutterstock_21893260

 

Kilder:

http://videnskab.dk/krop-sundhed/fremtidens-born-bliver-dummere-fordi-vi-forgifter-dem

http://www.hsph.harvard.edu/philippe-grandjean/

 

Were the Victorians cleverer than us? The decline in general intelligence estimated from a meta-analysis of the slowing of simple reaction time

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160289613000470

 

 

Effect of dietary constituents with chemopreventive potential on adduct formation of a low dose of the heterocyclic amines PhIP and IQ and phase II hepatic enzymes.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14690798

 

Comparative antimutagenicity of 5 compounds against 5 mutagenic complex mixtures in Salmonella typhimurium strain TA98

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0165121889900311

 

Chlorella suppresses methylmercury transfer to the fetus in pregnant mice.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22008543

Legg igjen en kommentar