Tror du fremdeles på norsk mat?

shutterstock_140743573

Ikke la deg lure av det idylliske bildet reklamen viser av Norge. Realiteten er at vi sprøyter jordene og maten stadig mer, og at 55 % av matvarene du finner i butikken inneholder giftstoffer. Grensen for hva som tillates av sprøyting heves stadig. Dette betyr at mat som for noen år siden ville blitt kassert som giftig, nå er helt greit å selge som frisk frukt og grønt i dagligvarebutikken. Dette beskrives i hovedoppslaget i Dagbladets «Magasinet» lørdag 10. august 2013.

shutterstock_46372450

 

Statistikken viser at nordmenn faktisk ikke er så redde for giftstoffer og plantevernmidler, og ligger langt ned på oversiktene over hvilke land som spiser mest økologisk. Men ønsker du å spise mat som er sprøytet med midler som er merket med varseltekster som «Mulig fare for kreft», «Mulig fare for fosterskader», «Kan skade barn som får morsmelk», «Giftig for vannlevende organismer», «Kan forårsake grunnvannsforurensing», «Giftig for fugl», «Giftig for meitemark», «Meget giftig for bier og andre insekter»?

WHO har beregnet at giftstoffer som benyttes i produksjon av matplanter årlig fører til at 20 000 liv går tapt, og har direkte negative effekter for 3 millioner av oss. Hva kan vi gjøre for å unngå selv å bli en av disse, og hvordan kan vi begrense skadevirkningene av de giftstoffene som allerede har funnet veien inn i kroppen?

Løsningen er veldig enkel. Velg ren mat – mer økologisk mat, og mer ren supermat! Kanskje kan Norge klatre på listene over hvilke land som spiser mest økologisk og bli et foregangsland innenfor økologi?

PG MAX

Grønn supermat, er mat som er med å nøytralisere og binde seg til giftstoffer. Her kommer klorofyllen inn som en virkelig superhelt! Klorofyll renser kroppen mildt og naturlig gjennom å binde seg til flere kjente kjemikalier og uskadeliggjør disse i kroppen. Derfor anbefaler vi å spise grønn supermat eller grønnsaker til hvert måltid.  Alle grønne grønnsaker inneholder klorofyll, og Purely Greens, Purely Greens Max, Spirulina og Chlorella er alle tungvektere i klassen når det kommer til klorofyll og gir naturlig utrensing av giftstoffer. Chlorella er kjent som den store tungmetallsvampen, som blant annet binder til seg kvikksølv, som er det stoffet man har funnet store mengder av  i laks.

Supernature tror på og praktiserer ren og naturlig mat, uten bruk av giftstoffer og kjemiske tilsetninger!

 

Kilde:

Elin Hansson og Tormod Kvithyld Åmotsbakken, «Smaken av Norge», Dagbladet «Magasinet» 10. aug 2013

 

Comparative antimutagenicity of 5 compounds against 5 mutagenic complex mixtures in Salmonella typhimurium strain TA98

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0165121889900311

 

Chlorella suppresses methylmercury transfer to the fetus in pregnant mice.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22008543

Blir vi mindre intelligente av miljøgifter?

shutterstock_113652511

De siste ukene har det i media florert flere oppslag om miljøgifter, og deres innvirkning på barns intelligens. Den danske forskeren og professor i miljøgifter på Harvard University, Philippe Grandjean, har advart sterkt mot ukritisk bruk av kjemikalier. Philippe Grandjean forsker særlig på barn og hvordan de blir påvirket av miljøgifter og forurensing. Arbeidet hans er anerkjent og har blant annet ført til lavere tillatte doser av kvikksølv internasjonalt. Philippe Grandjean mener konsekvensene for barnas intelligens kan bli uoverskuelige dersom vi ikke griper inn nå. Stoffer som bly, kvikksølv og PCB, i tillegg til 200 andre kjemikalier, er sett å kunne hindre barns utvikling og kunne gi de hjerneskader. Barn er særlig utsatt i mors mage, når de utvikler hjernen og sentralnervesystemet i siste del av svangerskapet.

Philippe Grandjean har brukt mye av tiden sin på å reise til land som er særlig utsatt for forurensing for å undersøke barns helse, han mener det er forsket alt for lite på mange av de miljøgiftene vi nå bruker mest av, og etterspør strengere restriksjoner fra myndighetene. Det har blant annet blitt funnet at 14-årige barn som har vært utsatt for kvikksølv, bly og PCB-forgiftning, har mindre elektrisk aktivitet i hjernen enn andre barn. En undersøkelse fra  England viser at reaksjonstiden har blitt nedsatt, og at man nå reagerer 100 millisekunder saktere enn på 1800-tallet. Dette mener forfatterne av undersøkelsen tilsvarer 14 IQ poenger lavere score.

shutterstock_80122426

Utspillet fra den kjente forskeren får oss å tenke oss om to ganger neste gang vi står med en sprøytet matvare, som ett eple i hånden i butikken. Bør vi velge dette? Hva er grunnen til at eplet ikke råtner på samme måte som økologisk mat? Har myndighetene og deres mange lovverk blitt en sovepute hvor vi tror de beskytter oss fra farlige kjemikalier, men ikke blir det? Bør vi selv ta ansvar for om vi forgifter oss selv?

kamutgress

Ja, mener vi. Vi må selv ta ansvar for hva vi velger å omgi oss med av kjemikalier. Derfor velger vi i Supernature økologiske eller viltvoksende råvarer av høyeste kvalitet for kundene våre. Forskningen viser at Chlorella binder seg til miljøgifter som kvikksølv og sprøytemidler. Klorofyll, som finnes i all den grønne supermaten, Spirulina, Greens of Kamut, Purely Greens og Chlorella, renser gjennom å binde seg til kjemikalier som finnes blant annet finnes i forurenset luft, røkt mat og sigarettrøyk. Jevnlig inntak av  klorofyllrik, økologisk mat vil derfor være med å nøytralisere disse giftstoffene. For selv om vi gjerne skulle ønske det ikke var slik, så behøver vi å ta aktive valg i hvordan vi best kan beskytte oss, og barna våre, mot de daglige dosene av miljøgifter vi møter på vår vei.

shutterstock_21893260

 

Kilder:

http://videnskab.dk/krop-sundhed/fremtidens-born-bliver-dummere-fordi-vi-forgifter-dem

http://www.hsph.harvard.edu/philippe-grandjean/

 

Were the Victorians cleverer than us? The decline in general intelligence estimated from a meta-analysis of the slowing of simple reaction time

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160289613000470

 

 

Effect of dietary constituents with chemopreventive potential on adduct formation of a low dose of the heterocyclic amines PhIP and IQ and phase II hepatic enzymes.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14690798

 

Comparative antimutagenicity of 5 compounds against 5 mutagenic complex mixtures in Salmonella typhimurium strain TA98

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0165121889900311

 

Chlorella suppresses methylmercury transfer to the fetus in pregnant mice.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22008543

LITT MUGGEN? PRØV GREENS!

 

Muggsopper, er i vinden som aldri før, og mange har nok fått med seg den siste tidens oppslag om at norske barn inntar for høye doser av muggsopp både gjennom brødet og grøten de daglig spiser. For mye av denne muggsoppen (deoksynivalenol) kan over tid være helseskadelig.

Klorofyll kan nøytralisere muggsopp
Dette er utrolig spennende stoff for oss supermat-geeks! Det har i lang tid vært forsket på klorofyll og om det kan hemme aflatoksinindusert kreft (kreft grunnet aflatoksininntak). Man har funnet at klorofyllet blant annet binder seg til aflatoksinet og kan uskadeliggjøre muggsoppen. Klorofyll er det grønne fargestoffet i grønne planter, gress og alger, og mye av grunnen til at vi er så glad i de grønne supermatblandingene våre. Muggsoppen det er forsket på sammen med klorofyll heter «aflatoksin B1″, og anses som mer helseskadelig enn deoksynivalenol. Den kan finnes i nøtter og tørket frukt og det er slått fast at den kan være kreftfremkallende.I et av de seneste studiene på dette temaet, fikk rotter * muggsoppen i fôret, for å se om klorofyll hadde beskyttende effekt mot utvikling av kreft. Den ene gruppen fikk kun muggsoppen aflatoksin, to andre grupper fikk muggsoppen sammen med klorofyll. Hos gruppene som fikk klorofyll, viser resultatene at klorofyll har egenskaper som beskytter mot utvikling av denne typen kreft hos rotter.
Senere er det også gjort en liten undersøkelse på fire frivillige mennesker. To av personene fikk aflatoksin sammen med 150 mg klorofyll i en periode over 6 dager. Resultatene bekreftet det man hadde sett i dyrestudier; at klorofyll kan begrense opptaket av skadelige aflatoksiner også hos mennesker.**

Selv om muggsopp fra aflatoksiner heldigvis ikke er et stort problem i Norge i dag, viser dette at det kan det være en stor fordel å innta klorofyll jevnlig. Særlig de som har et høyt inntak av nøtter og tørkede bær.

Og er du redd for at du er litt ekstra muggen en dag, så kan vi trøste deg med at jo mer av grønnsaker og frukt du spiser, jo bedre humør får du! Greens hjelper altså mot flere typer mugg :D

*Supernature støtter på ingen måte testing på dyr

**Vi anbefaler alltid alvorlig syke å oppsøke lege og følge rådene de får fra offentlig godkjent helsepersonell. 

 Her kan du lese mer om at økologisk korn, ironisk nok, inneholder mindre muggsopp en sprøytet korn:  Mindre soppgifter i økologisk korn.

Kilde:

1. Vitenskapskomiteen for mattrygghet sin rapport  

2.Michael T. Simonich et al. Natural chlorophyll inhibits aflatoxin B1-induced multi-organ carcinogenesis in the rat.

http://carcin.oxfordjournals.org/content/28/6/1294.full  

3.Jubert CCancer Prev Res (Phila). 2009 Effects of chlorophyll and chlorophyllin on low-dose aflatoxin B(1) pharmacokinetics in human volunteers.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19952359   http://cancerpreventionresearch.aacrjournals.org/content/2/12/1015.long  

4. White BAHorwath CCConner TS. Many apples a day keep the blues away – Daily experiences of negative and positive affect and food consumption in young adults.

Br J Health Psychol. 2013 Jan 24.