Stor skremselsoverskrift i Dagbladet, svært lite skremmende artikkel!

Dagbladet har laget en stor skremselsoverskrift, på en svært lite skremmende artikkel! Det er ingenting i denne artikkelen som gir grunn til å sette dette på første side av avisen. De kunne like gjerne advart mot bruk av legemiddel, eller mot å være overvektig.

Artikkelen er ikke forskningsbasert, det er kun hentet uttalelser fra noen fagpersoner. Representantene fra RELIS har fått mye spalteplass, mens representantene fra helsekostbransjen ganske lite. Kanskje er dette for å skjule at de er helt enige om omtrent alt som blir skrevet?

Vi i Supernature syns det er viktig å poengtere at det er stor forskjell på syntetisk isolerte vitaminer/mineraler og supermat, og vi anbefaler aldri quick fix løsninger! Det er viktig å bygge opp og nære kroppen med riktige vitaminer, mineraler, plantestoffer og sporstoffer. 

Ren levende supermat  inneholder kun naturlige næringsstoffer som kroppen gjenkjenner som ren næring, supermat kan derfor ikke sammenlignes med syntetiske isolerte forbindelser som man kan overdose av. Forskning peker på at tilskudd fra naturlige plantekilder gir bedre effekt enn syntetiske tilskudd. Det er særlig viktig å merke seg at f.eks syntetisk A-vitamin, og A-vitamin fra animalske kilder som f.eks. lever, ofte kan føre til at man får for store doser, fordi det er fettløselig og kroppen derfor har vanskeligheter med å skille ut overskuddet. Derimot vil A-vitaminer fra plantekilder som for eksempel alger, gress, og grønnsaker ikke lagres i kroppen på samme måte. Dette er selvfølgelig veldig gode nyheter!
Men tilbake til Dagbladets artikkel.. Det første punktet: i 2011 mottok RELIS 20 bivirkningsmeldinger på kosttilskudd. I 2012 mottok RELIS total 2903 bivirkningsmeldinger. Hvis vi antar at tallet for 2011 er ganske likt det for 2010, utgjorde kosttilskudd rundt 0,6 % av bivirkningsmeldingene. 99,4 % av rapporterte bivirkninger skyldes altså medisiner.

De regner med en sterk underrapportering både fra kosttilskudd og medisinbransjen, men det er likevel ingen tvil om at medisiner har større risiko for bivirkninger enn kosttilskudd, i følge statistikken.

Ca. halvparten av alle norske kvinner bruker kosttilskudd, og en tredjedel av alle norske menn. Selv om man går ut i fra en kraftig underrapportering på bivirkninger så er det veldig lite i disse tallene som underbygger at kosttilskudd er farlig.

RELIS er mest bekymret for leverbivirkninger og interaksjoner med andre medisiner. Bivirkninger på lever skjer oftest hos de som allerede på ett eller annet vis kan være disponert for det. Enten pga bruk av store doser, bruk av andre medisiner eller egen helsetilstand.

Leverskader kan også oppstå ved bruk av stoffer som er forurenset med muggsopp. Det kan skje pga svake rutiner produksjonen av kosttilskuddet. Slankemidler går også igjen som risikomidler for leveren, og de er ofte kjøpt i utlandet.

RELIS og Mattilsynet har laget noen gode råd for bruk av kosttilskudd, og disse stiller vi oss fullt og helt bak. En god kommunikasjon med lege øker tryggheten for pasienter, og spør gjerne flere fagpersoner for å komme helt til bunns.  Det er viktig å være kritisk når man putter noe i munnen, enten det er mat, medisin eller kosttilskudd.
Tenk kvalitet, og vær litt smart er anbefalinger vi absolutt kan stille oss bak!

Kamut gress

Både Jan Schjøtt fra RELIS og Turid Backer fra Bransjerådet for Naturmidler er inne på noe viktig: bruk av vitaminer/mineraler ved mangeltilstander er ikke farlig. Bruk av normale doseringer av kosttilskudd hos normalt friske mennesker er ikke farlig.

Eller enda bedre.. Istedenfor å dytte innpå med syntetiske isolerte næringstoffer.. Spis ren, hel og naturlig mat! Spis mer supermat!!

Husk! Supermat er uprosessert, ubearbeidet og inneholder eksepsjonelle, og bredspektrede næringstoffer som kroppen gjenkjenner som ren næring.  

Konklusjonen er og blir spis naturlig!!!


Kilde: http://relis.no/Bivirkninger/Arsrapporter

 

 

Legg igjen en kommentar