CHLORELLA FOR BLODSUKKERET

 

Denne lille studien fra Korea (2008) viser til at chlorella hjelper både de som er helt friske og sunne men også de som står i fare for å utvikle livsstilssykdommer som følge av for høyt blodsukker og kolesterol.

 I et forsøk ble to grupper gitt chlorella. Den ene gruppen bestod av personer med høy risiko for livsstilssykdommer. Den andre gruppen bestod av mennesker med normalt god helse. Etter 16 uker ble fastende blodsukker, total kolestertol og triglyserider i blodet målt i begge gruppene. Både de friske og de som hadde levd mer usunt fikk lavere fastende blodsukker, lavere totalkolesterol og lavere fettprosent i kroppen. Da de sluttet å spise chlorella økte nivåene til det samme de hadde før de startet å innta chlorella.

Dette viser at chlorella kan ha en positiv effekt på blodets fettsammensetning, kroppsvekt og blodsukker og at chlorella er gunstig for helsen, uavhengig av vekt, livsstil og tilstedeværende risikofaktorer. Man kan dermed anta at chlorella vil ha god effekt ved overvekt, insulinresistens, høyt kolesterol og høy risiko for livsstilssykdommer, og vi gleder oss til det kommer flere og større studier på dette i fremtiden!


Her kan du lese studien i sin helhet

 

 

Statistikk viser at nordmenn helst velger billig usunn mat til middag!

Dessverre velger fortsatt gjennomsnitts-nordmannen veldig kortsiktig i forhold til egen helse, og bruker mye penger på lite næring istedenfor matvarer med høy kvalitet. Vi syns det er skremmende hvor lite ansvar mange tar for sin egen helse. 

«Analysebyrået Nielsen har på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt spurt et landsrepresentativt utvalg på 1766 personer om deres middagsvaner. Listen over hva som velges til middag i Norge toppes av frossenpizza, pølser og brødmat (…)Professor i mat- og ernæringsvitenskap Wenche Frølich slår alarm og sier det har vært alt for lite oppmerksomhet rettet mot viktigheten av grønnsaker de siste årene» skriver Dagbladet.

http://www.dagbladet.no/2012/03/11/nyheter/innenriks/ernering/gronnsaker/20642057/

Sammenhenger mellom vitamin/mineralmangel og forskjellige typer sykdommer avdekkes jevnlig, både i forbindelse med kreft, alzheimer, adferdsproblemer og nedsatt immunforsvar. Supermat er en enkel måte for å få i seg nok av de viktige næringsstoffene, en god forsikring for din egen og din families helse.

«Undersøkelsen viser at den påståtte tidsklemma skyver grønnsaker og frukt ut av kjøkkenet til fordel for ferdigmat. I undersøkelsen kommer det fram at en stor del av de spurte mener at andre en dem selv har ansvaret for at de spiser rett mat. 19 prosent av de spurte sier at matprodusentene skal ta ansvaret for at de spiser riktig og 14 prosent mener norske dagligvarebutikker skal sørge for at de får i seg rett mat»

Det oppleves kanskje billigere å handle lettvint mat i matbutikken, men på sikt vil det bli dyrere både for deg og samfunnet.
Gjennomsnittsprisen på frossen pizza er på 40-50 kroner og inneholder ingen vitale næringsstoffer. Kun prossesert, og «død» mat. Mens for eksempel supermat som Pure Planet Greens of Kamut, koster kun 3 kroner per daglig dose, 1 ts, og inneholder en mengde gode næringsstoffer som vitaminer, mineraler og fytokjemikalier.