Ny studie viser sammenheng mellom miljøgifter hos mor i svangerskap og overvekt hos barn

En dansk studie som Folkehelseinstituttet har deltatt i viste at mengden av miljøgiften perfluoroktylsyre (PFOA) som mor hadde i blodet under svangerskapet, ga økt risiko for overvekt hos hennes døtre ved 20 års alder. Ved høye verdier av PFOA under svangerskapet viste studien at sjansen for at døtrene deres ble overvektige ble tredoblet!

Folkehelseinstituttet melder videre om at det er en sterk økning i antall overvekt hos barn og voksne i Norge og i resten av den vestlige verden.  Det legges frem en mistanke om at kosthold og fysisk aktivitet ikke alene kan forklare denne store vektøkningen. Forskere har framsatt hypoteser om at økende forekomst av hormon¬forstyrrende stoffer i miljøet kan være en mulig medvirkende faktor. Forhøyde nivåer av insulin og leptin – som har sammenheng med overvekt –  ble også funnet i døtre hvis mødre hadde høye nivåer PFOA.  Studier har vist at maten er den største kilden for de fleste av oss, men at miljøgifter kan være en bidragende faktor til å påvirke overvekt.


PFOA er  forbindelser som brukes eller har blitt brukt i en rekke forbruksprodukter og industrielle prosesser som i impregnering, tekstiler, tepper og brannslukings skum.  Men hva betyr det for oss? Vi leser videre hos Folkehelseinstituttet:

«- Det er foreløpig for tidlig å si noe om hva dette kan bety for oss. Studien peker på at det kan være forhold, f.eks miljøgifteksponeringen, som i tillegg til kosthold og fysisk aktivitet betyr noe for overvektsepidemien vi observerer rundt om i verden i dag. Men dette gjenstår å få bekreftet gjennom tilsvarende studier, sier forsker Line Småstuen Haug ved Folkehelseinstituttet. – Nivåene av PFOA og andre PFC i Norge var på slutten av 1980 tallet helt tilsvarende som i denne danske studien, hvilket gjør funnene relevante også i Norge. Samtidig er det viktig å påpeke at nivåene av flere av disse miljøgiftene i blodet til norske kvinner har sunket betraktelig siden rundt år 2000. Det er likevel viktig å nevne at dette ikke gjelder alle stoffene og at man generelt bør prøve å begrense vår eksponering for tungt nedbrytbare stoffer, for å redusere risikoen for negative helseeffekter, mener Småstuen Haug.»


Supermat som renser ut og hindrer opptak av miljøgifter

Det er vist i flere studier at  chlorella sørger for lavere opptak av en type miljøgifter klassifisert som dioxiner. Dette er en stor gruppe giftstoffer, som det finnes mye av i miljøet rundt oss. En svært spennende studie fra Japan viste blant annet at mødre som tok chlorella hadde en signifikant lavere andel dioxiner i morsmelka, enn de som ikke tok tilskudd. Om det samme gjelder for PFOA var ikke med i studien.

Med det som har kommet fram i studiet som ble lagt frem av Folkehelseinstituttet, er det ingen tvil om at mer forskning på naturlige substanser som kan beskytte oss mot alle de nye miljøgiftene er helt essensielt. Vi håper det kommer flere studier som dette!
Kilder/om studiene

I 1988-1989 ble rundt 1000 gravide i Århus, Danmark rekruttert til en studie der det blant annet ble samlet og frosset ned en blodprøve av kvinnene i uke 30 av svangerskapet. I 2008-2009 ble barna fra disse svangerskapene kontaktet og spurt om de ønsket å delta i en oppfølgingsstudie, hvor blant annet kroppsmasseindeks og livviddemål skulle registreres.
Omtrent 650 av barna samtykket i å delta. Medarbeidere ved Folkehelseinstituttet analyserte mengden av en rekke ulike PFC i mødrenes blod.
Referanse: Halldorsson TI, Rytter D, Haug LS, Bech BH, Danielsen I, Becher G, Henriksen TB, Olsen SF. Prenatal Exposure to Perfluorooctanoate and Risk of Overweight at 20 Years of Age: A prospective cohort study. Environmental Health Perspectives. DOI: dx.doi.org/10.1289/ehp.1104034.

Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) supplementation decreases dioxin and increases immunoglobulin a concentrations in breast milk.

Nakano S, Takekoshi H, Nakano M.

J Med Food. 2007 Mar;10(1):134-42.

Maternal-fetal distribution and transfer of dioxins in pregnant women in Japan, and attempts to reduce maternal transfer withChlorella (Chlorella pyrenoidosa) supplements.

Nakano S, Noguchi T, Takekoshi H, Suzuki G, Nakano M.

Chemosphere. 2005 Dec;61(9):1244-55. Epub 2005 Jun 27.

Chlorophyll derived from Chlorella inhibits dioxin absorption from the gastrointestinal tract and accelerates dioxin excretion in rats.

Morita K, Ogata M, Hasegawa T.

Environ Health Perspect. 2001 Mar;109(3):289-94

 Les mer hos Folkehelseinstituttet:

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,5172:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:95815::1:5569:1:::0:0