Miljøgifter i mors mat kan føre til infeksjoner hos barnet

«Maten vi spiser kan inneholde stoffer som er skadelig for helsa vår. Fosteret kan være spesielt sårbart for slike stoffer, med følger for helsa videre i livet. Hensikten med doktorgradsarbeidet var å undersøke om stoffer i maten som mor spiser under svangerskapet kan påvirke immunforsvaret til barnet»

Spennende doktorgradsarbeid av cand. scient. Solvor Berntsen Stølevik ved Folkehelseinstituttet ser på sammenhengen mellom miljøgifter i mors mat og luftveisinfeksjoner, astma-lignende symptomer og et svekket immunforsvar hos barn. Støleviks arbeid viser en klar sammenheng mellom mors inntak av PCBer og dioksiner og økt risiko for infeksjoner hos barnet de tre første leveårene.

http://www.matportalen.no/uonskedestoffer_i_mat/tema/miljogifter/miljogifter_i_mors_mat_kan_svekke_immunforsvaret_til_barnet

Det er viktig med et større fokus på dette økende problemet. Dette har vært en fanesak for oss i Supernature i alle år og vi håper på en økt bevisthet rundt sammenhengen mellom kjemikalier og barns helse.

Det er skremmende følge utviklingen i verden hvor stadig flere kjemiske substanser blir godkjent til bruk i mat og grensene for hvor mye giftrester som kan godtas stadig bli høyere. Når man vet hvor mange kjemiske substanser som overføres fra mor til barn både under graviditet og ved amming, og det er bevist at mødre har færre kjemikalier i kroppen etter at de har født, noe som tyder på at de faktisk gir veldig store mengder miljøgifter til sine barn, er det helt uakseptabelt å se på hvor mye sprøytemiddelrester som er tillatt i mat. Myndighetene tar utgangspunkt i enkeltstoffers effekt på helsa, men tar ikke hensyn til i hvilken grad inntak av flere ulike stoffer vil påvirke helsen, den såkalte cocktail-effekten.  Det er fortsatt er stort behov for mer forskning for å få bredere kunnskap om hvordan sprøytemidler faktisk påvirker helsen.

Viste du at norske epler sprøytes med gift gjennomsnittlig syv ganger på en sesong, jordbær og gulrøtter seks ganger?

http://www.oikos.no/newsread/page.aspx?nodeid=6013

Så tenk alltid på langtidseffekten av dine daglige valg. Spør deg selv før du putter noe i munnen om dette vil virke oppbyggende eller ødeleggende på lang sikt. Velg ren, økologisk mat og supermat så reduserer du opphopningen av giftstoffer i kroppen, og gir deg selv og dine barn et bedre utgangspunkt for et lengre og sunnere liv.

Supermat som renser ut og hindrer opptak av miljøgifter

Forskning viser at tilskudd av Chlorella kan begrense overføring av dioxiner til morsmelk. Det vil si at ved å tilføre Chlorella, begrenser man at babyen får i seg potensielt skadelige miljøgifter fra mor, både under graviditet og ved amming.

Chlorella sørger for lavere opptak av en type miljøgifter klassifisert som dioxiner. Dette er en stor gruppe giftstoffer, som det finnes mye av i miljøet rundt oss. Blant annet en svært spennende studie fra Japan viste at mødre som tok chlorella hadde en mye lavere andel dioxiner i morsmelka, enn de som ikke tok tilskudd.

Det kommer også frem at de som fikk Chlorella hadde lavere sjanse for å få svangerskapsindusert hypertensjon (høyt blodtrykk). Chlorella har i tillegg gitt gode resultater for å unngå anemi(blodmangel), proteinuri(nyre-svekkelse), ødemer(vannansamlinger), og er også en god og naturlig kilde til folat, B-12 og jern for gravide kvinner.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=15985279

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17472477

Dette liker vi å lese om :-)

 

En tikkende bombe – få med deg dokumentaren om giftstoffene vi bombarderes av i det daglige.

Anbefaler alle å se den skremmende dokumentaren «Underkastelsen» av den legendariske regissøren Stefan Jarl.
Denne filmen er en sterk påminning om hvor lite vi vet om alle de nye kjemikaliene vi utsettes for i det daglige. Dette er et skremmende eksperiment med en stadig strøm av giftstoffer som kommer inn i kroppene våre i ukjente mengder og med ukjente konsekvenser. Hvert enkelt av disse kjemikaliene kan ansees som et eget individ som det er helt umulig å forutse effekten av. Bare siden 2. verdenskrig har vårt bruk av kjemikalier eksplodert fra 1 mill tonn til over 500 mill tonn. Det vil si at barn som vokser opp i dag er ekstremt utsatt, i forhold til tidligere generasjoner som ikke har hatt samme eksponeringen som vi har i dag. Vi kan derfor bare begynne å ane konturene av hva som kommer etterhvert som barna våre vokser opp, og hvor mye av adferdsproblemer, allergier, og andre alvorlige sykdommer som blir konsekvensen av dette.

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/827407/

Denne dokumentaren tar for seg cocktaileffekten av miljøgifter fra flere hundre forskjellige kjemikalier som vi bombarderes av i det daglige. Bare i en vanlig tomat finner man hele 12 forskjellige kjemikalier, og i 87% av alle epler har man funnet forbudte sprøytemidler. Det man ser er at når flere stoffer kombineres, forandrer effekten seg  på en måte som er vanskelig å forutse.

Hvordan får man i seg alle disse forskjellige miljøgiftene? De er overalt, og de er persistente, det vil si at de brytes ikke ned. Dette ser man blant annet ved at DDT som ble forbudt for 40 år siden, ennå ikke har halvert nivået. Hvordan alle disse kjemikaliene påvirke oss mennesker og miljøet vi bor i er virkelig skremmende.

Kjemikalie industrien er samtidig den industrien som vokser raskest og representerer i dag 10 % av den globale økonomien.

Det er ekstra skremmende å se at hvor mange kjemiske substanser som overføres via amming, og heller ikke små barn i magen er beskyttet, da de fleste kjemikaliene også overføres til barnet. Det er også vist at mødre har færre kjemikalier i kroppen etter at de har født, noe som tyder på at de faktisk gir veldig store mengder miljøgifter til sine barn. En gave de fleste mødre ikke ønsker å gi til sine barn!

 

 

Ny studie viser sammenheng mellom miljøgifter hos mor i svangerskap og overvekt hos barn

En dansk studie som Folkehelseinstituttet har deltatt i viste at mengden av miljøgiften perfluoroktylsyre (PFOA) som mor hadde i blodet under svangerskapet, ga økt risiko for overvekt hos hennes døtre ved 20 års alder. Ved høye verdier av PFOA under svangerskapet viste studien at sjansen for at døtrene deres ble overvektige ble tredoblet!

Folkehelseinstituttet melder videre om at det er en sterk økning i antall overvekt hos barn og voksne i Norge og i resten av den vestlige verden.  Det legges frem en mistanke om at kosthold og fysisk aktivitet ikke alene kan forklare denne store vektøkningen. Forskere har framsatt hypoteser om at økende forekomst av hormon¬forstyrrende stoffer i miljøet kan være en mulig medvirkende faktor. Forhøyde nivåer av insulin og leptin – som har sammenheng med overvekt –  ble også funnet i døtre hvis mødre hadde høye nivåer PFOA.  Studier har vist at maten er den største kilden for de fleste av oss, men at miljøgifter kan være en bidragende faktor til å påvirke overvekt.


PFOA er  forbindelser som brukes eller har blitt brukt i en rekke forbruksprodukter og industrielle prosesser som i impregnering, tekstiler, tepper og brannslukings skum.  Men hva betyr det for oss? Vi leser videre hos Folkehelseinstituttet:

«- Det er foreløpig for tidlig å si noe om hva dette kan bety for oss. Studien peker på at det kan være forhold, f.eks miljøgifteksponeringen, som i tillegg til kosthold og fysisk aktivitet betyr noe for overvektsepidemien vi observerer rundt om i verden i dag. Men dette gjenstår å få bekreftet gjennom tilsvarende studier, sier forsker Line Småstuen Haug ved Folkehelseinstituttet. – Nivåene av PFOA og andre PFC i Norge var på slutten av 1980 tallet helt tilsvarende som i denne danske studien, hvilket gjør funnene relevante også i Norge. Samtidig er det viktig å påpeke at nivåene av flere av disse miljøgiftene i blodet til norske kvinner har sunket betraktelig siden rundt år 2000. Det er likevel viktig å nevne at dette ikke gjelder alle stoffene og at man generelt bør prøve å begrense vår eksponering for tungt nedbrytbare stoffer, for å redusere risikoen for negative helseeffekter, mener Småstuen Haug.»


Supermat som renser ut og hindrer opptak av miljøgifter

Det er vist i flere studier at  chlorella sørger for lavere opptak av en type miljøgifter klassifisert som dioxiner. Dette er en stor gruppe giftstoffer, som det finnes mye av i miljøet rundt oss. En svært spennende studie fra Japan viste blant annet at mødre som tok chlorella hadde en signifikant lavere andel dioxiner i morsmelka, enn de som ikke tok tilskudd. Om det samme gjelder for PFOA var ikke med i studien.

Med det som har kommet fram i studiet som ble lagt frem av Folkehelseinstituttet, er det ingen tvil om at mer forskning på naturlige substanser som kan beskytte oss mot alle de nye miljøgiftene er helt essensielt. Vi håper det kommer flere studier som dette!
Kilder/om studiene

I 1988-1989 ble rundt 1000 gravide i Århus, Danmark rekruttert til en studie der det blant annet ble samlet og frosset ned en blodprøve av kvinnene i uke 30 av svangerskapet. I 2008-2009 ble barna fra disse svangerskapene kontaktet og spurt om de ønsket å delta i en oppfølgingsstudie, hvor blant annet kroppsmasseindeks og livviddemål skulle registreres.
Omtrent 650 av barna samtykket i å delta. Medarbeidere ved Folkehelseinstituttet analyserte mengden av en rekke ulike PFC i mødrenes blod.
Referanse: Halldorsson TI, Rytter D, Haug LS, Bech BH, Danielsen I, Becher G, Henriksen TB, Olsen SF. Prenatal Exposure to Perfluorooctanoate and Risk of Overweight at 20 Years of Age: A prospective cohort study. Environmental Health Perspectives. DOI: dx.doi.org/10.1289/ehp.1104034.

Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) supplementation decreases dioxin and increases immunoglobulin a concentrations in breast milk.

Nakano S, Takekoshi H, Nakano M.

J Med Food. 2007 Mar;10(1):134-42.

Maternal-fetal distribution and transfer of dioxins in pregnant women in Japan, and attempts to reduce maternal transfer withChlorella (Chlorella pyrenoidosa) supplements.

Nakano S, Noguchi T, Takekoshi H, Suzuki G, Nakano M.

Chemosphere. 2005 Dec;61(9):1244-55. Epub 2005 Jun 27.

Chlorophyll derived from Chlorella inhibits dioxin absorption from the gastrointestinal tract and accelerates dioxin excretion in rats.

Morita K, Ogata M, Hasegawa T.

Environ Health Perspect. 2001 Mar;109(3):289-94

 Les mer hos Folkehelseinstituttet:

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,5172:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:95815::1:5569:1:::0:0

 

 

Spennende forskning viser at Chlorella er meget gunstig for gravide og ammende

Det viser seg at Pure Planet Chlorella-algen er særlig gunstig for gravide og ammende. Grunnen er måten chlorella-algen renser kroppen på, der avfallstoffene skilles ut gjennom fordøyelsessystemet fremfor lymfen.

Forskning viser at tilskudd av Chlorella kan begrense overføring av dioxiner til morsmelk. Det vil si at ved å tilføre Chlorella, begrenser man at babyen får i seg potensielt skadelige miljøgifter fra mor.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=15985279

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17472477

I disse artikklene beskrives det hvordan 6 g Chlorella om dagen, fra ca 14ende uke i svangerskap frem til fødsel har gitt gode resultater for å unngå anemi(blodmangel), proteinuri(nyre-svekkelse), ødemer(vannansamlinger). I tillegg bekreftes det at chlorella er en god og naturlig kilde til folat, B-12 og jern for gravide kvinner.  Det kommer også frem at de som fikk Chlorella hadde lavere sjanse for å få svangerskapsindusert hypertensjon (høyt blodtrykk).

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=20013055

Dette liker vi å lese om :-)