Mattilsynet vil ha mer gift i maten vår!

Mattilsynet ønsker å øke grenseverdiene ytterligere for bruk av 22 sprøytemidler i landbruk, og forslaget er nå til høring. Forbrukerrådet, flere interesseorganisasjoner og eksperter er i harnisk over forslaget. Alle sprøytemidlene i seg selv er giftige i svært små mengder, og mange forskere og eksperter mener at selv de verdiene som er tillatt nå, er svært skadelige for mennesker, dyr og miljøet. Det å øke verdiene er galskap, når det man burde gjøre er å legge mer penger i å støtte ren og økologisk matproduksjon som er bra for miljøet.

En professor intervjuet i VG om Mattilsynets forslag sier at det som er en ytterligere skummel dimensjon, er at disse stoffene blir i kroppen og danner nye samvirkninger – den såkalte cocktaileffekten. Den er vanskelig å forske på, men vi vet at den forekommer.

Man skulle tro at det ville være naturlig å ha en «føre var» innstilling for å ikke risikere at folk får i seg mengder skadelige stoffer som blir giftigere sammen, nettopp fordi vi ikke vet hvor skadelig cocktaileffekten kan bli. Men nettopp fordi det er vanskelig å måle og forske på, så virker det som at attityden er å tillate det – fordi det ikke vites hvor ille det blir.

Det man vet er at disse stoffene er giftige- og man vet at de kan danne nye kjemiske kjeder sammen og potensielt bli svært giftige. Dette selv når man vet at enkeltvis er stoffene Mattilsynet vil tillate giftige selv i svært små doser. Disse dosene vil de nå tillate mer av, blant annet av stoffet Glyofosat, som brukes for å tvangsmodne grønnsaker. Dette stoffet er forsket på, og det er funnet sammenheng med fosterskader, kreft og hormonforstyrrelser. I tillegg har forsøk på rotter vist signifkant overdødelighet ved eksponering til Glyosofat.

Glyosofat er bare en av de 22 giftene som Mattilsynet vil tilate mer av i norsk landbruk. Vi sliter allerede med livsstilssykdommer og symptomer av det økende giftige miljøet vi bor i. Det vi burde gjøre er å fokusere på  bevisstgjøringen rundt et rent og bærekraftig miljø, økologisk mat, samt retten til å vite hva maten vår inneholder – og å gi folk muligheten til å spise ren mat med naturlig høye nivå av bredspektret næring. Det begynner å bli så mye kunnskap om sprøytemidler og de alvorlige konsekvensene ved bruken av det, at det virker direkte forhistorisk å i det hele tatt vurdere det.

Vi oppfordrer alle til å ta et aktivt standpunkt til dette, skriv under her for å gå i mot forslaget:

http://www.underskrift.no/vis.asp?Kampanje=3859

 

VG tar opp matjuks i dagens avis: vet du hva maten din inneholder?

Det avdekkes flere saker nå der maten vi spiser og tror er trygg blir gått etter sømmene, og det viser seg at de ikke inneholder det som det markedsføres som. Det er ikke sikkert at crabsticks inneholder krabbe, eller at butterdeig inneeholder smør. Null vaniljeinnhold i vaniljesaus og lammepølse med kun 30% lam. Matmerking er viktig for oss som forbrukere å være selv være bevisste på. Vet du hva din mat inneholder? Og er den fersk eller gammel?

 

 

Merkeforskriften fra Matloven sier at merkingen ikke skal være villedende for forbrukeren. Ingredienslisten skal omfatte alle ingrediensene i matvaren, listes etter fallende vekt – den ingrediensen det er mest av skal stå først.

Dermed kan du sjekke dette selv i butikken. Vi anbefaler folk å lage mat fra grunnen av, og velge økologisk når det er mulig. På den måten vet du hva du får i deg, og at det er så rent som mulig. Prosessert mat virker belastende på kroppen, og inneholder ofte tilsetningsstoffer og fyllstoffer du ikke trenger, og som er skadelige. Du sikrer deg best om du velger det bort og velger ut dine ingredienser enkeltvis i og setter de sammen selv. Og les bakpå pakningen..

48% av frukt og grønt inneholder farlige giftstoffer!

Mattilsynets egen rapport viser giftrester i 48% av frukt, grønt og kornprodukter. Mattilsynet mener det er helt ufarlig at det finnes visse nivåer av gift i maten vår selv om noen av disse giftstoffene kan skade nervesystemet, hjernen og forstyrre hormoner. Hvor trygt er det å stole på myndighetene i denne saken? Mattilsynet mener at plantevernmidlene holder seg innenfor grenseverdiene som er satt i Norge men nevner ikke at disse grensene faktisk har økt betraktelig. Det ble nylig tillatt med dobbelt så mye giftstoffer i jordbær! Flere anerkjente forskere slår alarm. Myndighetene ser dessverre kun på enkeltstoffer, og ikke på «cocktaileffekten». Viktigheten av et daglig inntak av utrensende supermat blir bare tydeligere!

Flere anerkjente forskere er helt uenig med Mattilsynet om at dagens nivåer av plantevernmidler er trygge. Professor Philipe Grandjean ved Syddansk Universitet og Harvard School of Public Health sier til VG at funnene er alarmerende!

«Atskillige undersøkelser viser at når kroppen utsettes for plantevernmidler – særlig fostre – er det ødeleggende for flere kroppsfunksjoner. Det som bekymrer meg mest er hvordan hjernen og både menn og kvinners forplantningsorganer er meget sensitive for disse stoffene»

En kan spørre seg hva som skjer på langt sikt. Hvor sunt spiser man egentlig når man velger mye frukt og grønnsaker. Rester av plantevernmidler er noe vi får i oss hver dag hele livet. Grenseverdiene for plantevernmidler øker og vi får stadig større rester av giftstoffer i maten. Det ble nylig tillatt med dobbelt så mye giftstoffer i jordbær! Det er klart at det vil ha en negativ effekt i kroppen vår. Vitenskapskomiteen for mattrygghet har tidligere uttalt at det finnes alt for lite kunnskap om mulige kombinasjonseffekter av miljøgifter som forekommer sammen med rester av plantevernmidler.

Myndighetene ser dessverre kun på enkeltstoffer, og ikke på «cocktaileffekten»; den samlede effekt av flere plantevernmidler. Rapporten fra Mattilsynet viser at det er funnet rester av 122 ulike sprøytestoffer i maten vår.  Selv om enkeltstoffer ikke er skadelige, kan kombinasjonen av mange stoffer slå annerledes ut. Hvert enkelt av disse kjemikaliene kan ansees som et eget individ som det er helt umulig å forutse effekten av.  Dansk forskning fra Miljøstyrelsen slo nylig alarm om at cocktaileffekten av soppdrepende midler kan føre til for tidlig pubertet og fedme. Det er også ett paradoks at det er funnet mindre soppgifter i økologisk korn enn i konvensjonelt korn, tross bruk av sprøytemidler som skal hemme nettopp dette. Forskning viser også at barn av bønder og gartnere som har vært i kontakt med sprøytemidler under svangerskap og barndom lettere får hormonelle problemer, og problemer med forplantningsorganene. Det burde kanskje si seg selv at midler som brukes for å drepe uønskede dyr også vil ha en negativ effekt på mennesker selv om vi er større enn små insekter.

Det er åpenbare og klare helsegevinster ved å velge økologisk, og i tillegg spise mest mulig levende mat som supermat og rawfood. Det er også nødvendig å avlaste kroppen med regelmessige Detox. Den grønne supermaten virker rensende, avgifter vev og organer i dybden, på en naturlig måte som ikke virker belastende. Ved daglig inntak av utrensende supermat som AFA-alge, Chlorella og Greens vil kroppen lettere kunne tåle de store miljøbelastningene. Alger som AFA-algen og Chlorella er særlig kjent for å binde seg til tungmetaller og giftstoffer, og regnes som noen av naturens mest effektive måte å rense ut giftstoffer på. Forskning viser også at tilskudd av Chlorella kan begrense overføring av dioxiner til morsmelk.  Supermat som alger og greens er den perfekte kombinasjonen for avgiftning og detox av kroppen, og kan gi store helsegevinster! Med dagens nivå av luft- og miljøforurensning, kombinert med næringsfattig mat, er alger og greens et must for alle!

http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00080/Rapport__Rester_av_p_80927a.pdf

http://gronnhverdag.no/nor/Aktuelt/Naa-faar-vi-mer-gift-i-maten

http://www.oikos.no/newsread/ReadImage.aspx?DOCID=2209&QUALITY=10

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2012/juli-12/mindre-soppgifter-i-okologisk-korn-enn-i.html?id=696663

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Bekaempelsesmidler/Nyheder+bekaempelsesmidler/kombination_kan_vare_hormonforstyrrende.htm

http://www.oikos.no/newsread/page.aspx?docid=13531

 

Dagbladet skriver om Matbløffen som vekket Mattilsynet

«Flere av de mest populære matvarene er ikke hva de gir seg ut for å være. Matindustrien er blitt eksperter på å pynte på virkeligheten» skriver Dagbladet.

http://m.db.no/2012/03/04/nyheter/innenriks/mat/innholdsbedrag/grandiosa/20525916/?www=1

Livstilsykdommene som type 2-diabetes er stadig økende. Flere og flere studier viser oss farene ved å overbehandle, og overprosessere maten, og det skrives stadig store artikler i avisene. Dagbladet avdekker flere mat produsenter med populære matvarer som ikke inneholder det de påstår!
«Matprodusentene skjuler hva maten egentlig inneholder, og nordmenn må bli flinkere til å avdekke dette», mener den svenske forfatteren og nyhetsjournalisten Mads-Eric Nilsson også redaksjonssjef i Svenska Dagbladet.»

Vi bombarderes av miljøgifter, og vi får i tillegg mat som er  helsefarlig. Når maten da er feilaktig merket i tillegg blir dette en farlig forvirring. De barna som vokser opp i dag er ekstremt utsatt, i forhold til tidligere generasjoner. Helsedirektoratets årlige kostholdsrapport viser oss blant annet at hele 19 % av barn i alderen 8-9 år nå er overvektige!

Dagbladet skriver:

«Forfatteren mener det er forbrukeren som sitter med makten. Om nordmenn er villige til å betale litt mer for maten, og legger sitt press på produsentene, skal det være mulig å få produktene mer naturlig og ekte».

Videre sier Nilsson til Dagbladet: «- Råvarene er så brutalt behandlet i den industrielle prosessen, at all smak er borte for lenge siden, sier han. Nilsson ramser opp en rekke matvarer som han mener framstår som ekte vare på emballasjen, men egentlig er et dårlig jukseprodukt.»

Matilsynet uttaler seg at: » (…) det er et klart overtramp å villede forbrukeren til å tro at et produkt inneholder noe mer enn hva som virkelig er tilfellet.» Videre uttaler Matilsynet om ferdigpizza med tvilsomt innhold:» – Dette her må vi gripe fatt i og jeg skal sørge for at rette vedkommende blir satt på saken. Her har Dagbladet gitt oss et spark bak, og jeg er svar skyldig i hvorfor dette har gått oss hus forbi, sier hun. »  Vi synes det er flott at Mattilsynet gir dette oppmerksomhet og ønsker å ordne opp i saken.