Tror du fremdeles på norsk mat?

shutterstock_140743573

Ikke la deg lure av det idylliske bildet reklamen viser av Norge. Realiteten er at vi sprøyter jordene og maten stadig mer, og at 55 % av matvarene du finner i butikken inneholder giftstoffer. Grensen for hva som tillates av sprøyting heves stadig. Dette betyr at mat som for noen år siden ville blitt kassert som giftig, nå er helt greit å selge som frisk frukt og grønt i dagligvarebutikken. Dette beskrives i hovedoppslaget i Dagbladets «Magasinet» lørdag 10. august 2013.

shutterstock_46372450

 

Statistikken viser at nordmenn faktisk ikke er så redde for giftstoffer og plantevernmidler, og ligger langt ned på oversiktene over hvilke land som spiser mest økologisk. Men ønsker du å spise mat som er sprøytet med midler som er merket med varseltekster som «Mulig fare for kreft», «Mulig fare for fosterskader», «Kan skade barn som får morsmelk», «Giftig for vannlevende organismer», «Kan forårsake grunnvannsforurensing», «Giftig for fugl», «Giftig for meitemark», «Meget giftig for bier og andre insekter»?

WHO har beregnet at giftstoffer som benyttes i produksjon av matplanter årlig fører til at 20 000 liv går tapt, og har direkte negative effekter for 3 millioner av oss. Hva kan vi gjøre for å unngå selv å bli en av disse, og hvordan kan vi begrense skadevirkningene av de giftstoffene som allerede har funnet veien inn i kroppen?

Løsningen er veldig enkel. Velg ren mat – mer økologisk mat, og mer ren supermat! Kanskje kan Norge klatre på listene over hvilke land som spiser mest økologisk og bli et foregangsland innenfor økologi?

PG MAX

Grønn supermat, er mat som er med å nøytralisere og binde seg til giftstoffer. Her kommer klorofyllen inn som en virkelig superhelt! Klorofyll renser kroppen mildt og naturlig gjennom å binde seg til flere kjente kjemikalier og uskadeliggjør disse i kroppen. Derfor anbefaler vi å spise grønn supermat eller grønnsaker til hvert måltid.  Alle grønne grønnsaker inneholder klorofyll, og Purely Greens, Purely Greens Max, Spirulina og Chlorella er alle tungvektere i klassen når det kommer til klorofyll og gir naturlig utrensing av giftstoffer. Chlorella er kjent som den store tungmetallsvampen, som blant annet binder til seg kvikksølv, som er det stoffet man har funnet store mengder av  i laks.

Supernature tror på og praktiserer ren og naturlig mat, uten bruk av giftstoffer og kjemiske tilsetninger!

 

Kilde:

Elin Hansson og Tormod Kvithyld Åmotsbakken, «Smaken av Norge», Dagbladet «Magasinet» 10. aug 2013

 

Comparative antimutagenicity of 5 compounds against 5 mutagenic complex mixtures in Salmonella typhimurium strain TA98

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0165121889900311

 

Chlorella suppresses methylmercury transfer to the fetus in pregnant mice.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22008543

48% av frukt og grønt inneholder farlige giftstoffer!

Mattilsynets egen rapport viser giftrester i 48% av frukt, grønt og kornprodukter. Mattilsynet mener det er helt ufarlig at det finnes visse nivåer av gift i maten vår selv om noen av disse giftstoffene kan skade nervesystemet, hjernen og forstyrre hormoner. Hvor trygt er det å stole på myndighetene i denne saken? Mattilsynet mener at plantevernmidlene holder seg innenfor grenseverdiene som er satt i Norge men nevner ikke at disse grensene faktisk har økt betraktelig. Det ble nylig tillatt med dobbelt så mye giftstoffer i jordbær! Flere anerkjente forskere slår alarm. Myndighetene ser dessverre kun på enkeltstoffer, og ikke på «cocktaileffekten». Viktigheten av et daglig inntak av utrensende supermat blir bare tydeligere!

Flere anerkjente forskere er helt uenig med Mattilsynet om at dagens nivåer av plantevernmidler er trygge. Professor Philipe Grandjean ved Syddansk Universitet og Harvard School of Public Health sier til VG at funnene er alarmerende!

«Atskillige undersøkelser viser at når kroppen utsettes for plantevernmidler – særlig fostre – er det ødeleggende for flere kroppsfunksjoner. Det som bekymrer meg mest er hvordan hjernen og både menn og kvinners forplantningsorganer er meget sensitive for disse stoffene»

En kan spørre seg hva som skjer på langt sikt. Hvor sunt spiser man egentlig når man velger mye frukt og grønnsaker. Rester av plantevernmidler er noe vi får i oss hver dag hele livet. Grenseverdiene for plantevernmidler øker og vi får stadig større rester av giftstoffer i maten. Det ble nylig tillatt med dobbelt så mye giftstoffer i jordbær! Det er klart at det vil ha en negativ effekt i kroppen vår. Vitenskapskomiteen for mattrygghet har tidligere uttalt at det finnes alt for lite kunnskap om mulige kombinasjonseffekter av miljøgifter som forekommer sammen med rester av plantevernmidler.

Myndighetene ser dessverre kun på enkeltstoffer, og ikke på «cocktaileffekten»; den samlede effekt av flere plantevernmidler. Rapporten fra Mattilsynet viser at det er funnet rester av 122 ulike sprøytestoffer i maten vår.  Selv om enkeltstoffer ikke er skadelige, kan kombinasjonen av mange stoffer slå annerledes ut. Hvert enkelt av disse kjemikaliene kan ansees som et eget individ som det er helt umulig å forutse effekten av.  Dansk forskning fra Miljøstyrelsen slo nylig alarm om at cocktaileffekten av soppdrepende midler kan føre til for tidlig pubertet og fedme. Det er også ett paradoks at det er funnet mindre soppgifter i økologisk korn enn i konvensjonelt korn, tross bruk av sprøytemidler som skal hemme nettopp dette. Forskning viser også at barn av bønder og gartnere som har vært i kontakt med sprøytemidler under svangerskap og barndom lettere får hormonelle problemer, og problemer med forplantningsorganene. Det burde kanskje si seg selv at midler som brukes for å drepe uønskede dyr også vil ha en negativ effekt på mennesker selv om vi er større enn små insekter.

Det er åpenbare og klare helsegevinster ved å velge økologisk, og i tillegg spise mest mulig levende mat som supermat og rawfood. Det er også nødvendig å avlaste kroppen med regelmessige Detox. Den grønne supermaten virker rensende, avgifter vev og organer i dybden, på en naturlig måte som ikke virker belastende. Ved daglig inntak av utrensende supermat som AFA-alge, Chlorella og Greens vil kroppen lettere kunne tåle de store miljøbelastningene. Alger som AFA-algen og Chlorella er særlig kjent for å binde seg til tungmetaller og giftstoffer, og regnes som noen av naturens mest effektive måte å rense ut giftstoffer på. Forskning viser også at tilskudd av Chlorella kan begrense overføring av dioxiner til morsmelk.  Supermat som alger og greens er den perfekte kombinasjonen for avgiftning og detox av kroppen, og kan gi store helsegevinster! Med dagens nivå av luft- og miljøforurensning, kombinert med næringsfattig mat, er alger og greens et must for alle!

http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00080/Rapport__Rester_av_p_80927a.pdf

http://gronnhverdag.no/nor/Aktuelt/Naa-faar-vi-mer-gift-i-maten

http://www.oikos.no/newsread/ReadImage.aspx?DOCID=2209&QUALITY=10

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2012/juli-12/mindre-soppgifter-i-okologisk-korn-enn-i.html?id=696663

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Bekaempelsesmidler/Nyheder+bekaempelsesmidler/kombination_kan_vare_hormonforstyrrende.htm

http://www.oikos.no/newsread/page.aspx?docid=13531