Kreftceller elsker raffinert sukker viser omfattende forskning fra USA

Raffinert sukker er giftig, og det er kanskje på tide å kontrollere sukkerinntaket i befolkningen for å få en bedre folkehelse?
Dr. Sanjay Gupta fra CBS News «60 minutes» ser nærmere på hvilke farer sukker har for vår helse. Her intervjuer han Dr.Robert Lustig, en av USAs største sukkereksperter, og Lewis Cantley, Harvard professor og sjef for Beth Israel Deaconess Cancer Center.

Allerede på 30-tallet ble det kjent at kreftceller vokser seg sterke på sukker. Da den kjente Nobelprisvinnende Dr. Otto Warburg publiserte sine oppdagelser om at oksygenet i normale celler blir byttet ut med en fermentering av sukker i kreftceller. Enkelt sagt kreftceller elsker sukker. Merkelig nok er det ikke før i den senere tid at forskere igjen har begynnt å se nærmere på dette fenomenet.

En av de mest kjente forskerne innefor den molekylære linken mellom overvekt, diabetes og kreft er Dr.Lewis Cantley. Han og hans forskergruppe har sett på sammenhengen mellom et høyt inntak av sukker og økt risiko for visse krefttyper. Dr. Cantley mener at et høyt nivå av insulin i kroppen, kan gi raskere vekst av visse kreftsvulster pga at kreftceller har insulinreseptorer. Disse reseptorene  gjør at kreftcellene klarer å ta opp mer glukose en vanlige celler som igjen gjør at de kan vokse raskere.

Les intervju med Lewis Cantley her: http://www.sciencewatch.com/inter/aut/2010/10-nov/10novCant/

 

Skremmende «cocktail effekt» av sprøytemidler – Eple som nektet å dø

Hva blir gjort med maten vår når det tar flere måneder før et vanlig eple råtner? Hvor lenge skal frukt og grønnsaker kunne ligge uten å bli dårlig? Hva gjør sprøytemidler med maten vår? Det mest skremmende er kanskje at det er ingen som vet hvor farlig dette er.

Se eple som etter nesten fem måneder i stuetemperatur fremsto som grønt og fristende.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Eplet-som-nektet-a-do-6797960.html

«Myndighetene ser kun på enkeltstoffer, og ikke på «cocktaileffekten»; den samlede effekt av flere sprøytemidler. Selv om enkeltstoffer ikke er skadelige, kan kombinasjonen av mange stoffer slå annerledes ut. Dansk forskning har påvist en cocktaileffekt hos forsøksrotter som fikk en kombinasjon av flere soppmidler, alle i doser under tillatte grenseverdier, sier Andestad. Han får støtte i selveste Vitenskapskomiteen for mattrygghet: «Samlet sett har vi lite kunnskap om mulige kombinasjonseffekter av miljøgifter som forekommer sammen med rester av plantevernmidler …». Men likevel konkluderte den ifølge Mattilsynet med at: «samvirkende effekter i praksis er et lite problem i Norge i dag» Skriver Aftenposten

Å velge økologisk eller viltvoksende mat er den viktigste måten du kan beskytte deg selv, naturen og din familie mot en verden med stadig flere unaturlige kjemikalier vi ikke aner hva kan gjøre med oss. Forskningen ligger lysår bak utviklingen og bruken av skadelige miljøgifter i matproduksjonen. Hva skal til for at vi kan få bedre, tryggere og ren mat i et land som Norge? Er ikke dette noe av det mest grunnleggende ved å bo i dette landet? Det er vi, som forbrukere som nå har et ansvar for å bruke pengene våre fornuftig, og legge press der vi kan.


 

Mer om MUK – Hva definerer du som kjøtt?

Debatten rundt MUK fortsetter etter gårsdagens store oppslag i VG. Mesterkokkene raser, og Forbrukerrådet mener vi lures til å spise juksekjøtt. I en debatt som dette trenger man et større perspektiv, det er ikke snakk om retten til å kjøpe billige pølser fordi man ikke skal være jålete.  Det er snakk om hver eneste forbrukers rett til å vite hva man spiser. Rett til å velge kvalitet. Rett til å slippe å basere kostholdet vårt på konserveringsmiddel, fyllstoffer, modifisert stivelse, glukose, krydder, kunstig framstilte antioksidanter, smaksforsterkere, harske planteoljer, natriumnitritt og store mengder salt.

http://www.vg.no/mat-og-drikke/artikkel.php?artid=10072537

http://forbrukerportalen.no/Artikler/2012/aa_lure_forbrukerne_til_aa_spise_juksekjott

Vi mener reaksjonene på MUK handler  om retten til å vite hva vi putter i munnen, og retten til å gi oss og barna våre en sunn, frisk og velsmakende hverdag!

MUK er ikke i nærheten av å være kvalitetsmat. Det er det vi i Supernature bryr oss om. Vi ønsker å spise mat som gir kroppen det den trenger. Det er derfor vi reagerer på MUK. En pølse som inneholder MUK, inneholder ikke bare det – men et uttall andre tilsetningsstoffer, konserveringsmidler og fyllstoffer. Det er ikke plass for pølser eller «kjøtt»boller på middagsfatet når man snakker om et sunt og balansert kosthold.

Et annet elementet som kommer fram i denne debatten er miljøaspektet- MUK prosessen gjør at man får utnyttet deler av dyrene som ellers ville blitt kastet/brukt til dyrefor. I en verden hvor noen sulter og det er store skjevfordelinger av ressurser, så er det et etisk spørsmål: har vi råd til å kaste alt dette «kjøttet»? De mest miljøbevisste unngår kjøtt fullstendig, og spiser de kjøtt spiser de økologisk produsert, rent kjøtt, av høy kvalitet. En ting er sikkert. Du redder ikke miljøet av å spise MUK.

Astrid Meland i VG setter det på spissen ved å kalle det matjåleri å ikke ønske å spise mat som inneholder MUK. – Både jåleri med tanke på miljø og samfunn, og hun kritiserer de av oss heller vil betale mer for maten vi spiser fordi vi ønsker kvalitet. Eller som hun sier det «det er mange av oss som liker billig mat». Hun mener også at det ikke finnes bevis for at økologisk mat på noe vis er bedre for miljøet eller oss forbrukere enn konvensjonelt dyrket mat. Hun har nok ikke fått med seg alle skadevirkningene som har rammet og fortsatt rammer både folk, dyr og natur på grunn av bruk av pesticider og andre giftstoffer i det konvensjonelle landbruket.

 

Det skal være helt TRYGT å spise MUK. Men hvor trygt er det egentlig? MUK er særlig utsatt for bakterievekst. I Norge kontrolleres dette ved å holde den på en stabilt lav temperatur, og ved å ta prøver både før og etter MUK-prosessen.

VG skriver: «I 2011 gjennomførte Mattilsynet et stort nasjonalt tilsynsprosjekt av rugerier, transportene til kyllingbønder og videre ledd fram til dyra slaktes. Tilsynet undersøkte 152 besetninger, om lag en firedel av produksjonen i Norge, hvor de mente det var stor risiko for regelbrudd. I 102 av disse avdekket de alvorlige avvik fra regelverket. De slo da fast at velferden blir ivaretatt for dårlig av produsenter av kyllingkjøtt og avdekket vesentlige regelbrudd i to av tre anlegg».

http://www.vg.no/mat-og-drikke/artikkel.php?artid=10072568

 

 

 

MUK – Se hva som virkelig finnes i de «sunne» grillpølsene!

Vil du la barna dine spise dette?

I det siste har debatten rast rundt MUK, mekanisk utbenet kjøtt. Både Jamie Oliver og Eyvind Hellstrøm har demonstrert hvordan MUK lages – det er ikke pent! MUK er restavfall fra kjøtt som må behandles med en kjemikaliecocktail for å fjerne bakterier som ikke menneske mager takler. Hunder har eksempelvis tøffere mager som tåler en annen bakterieflora, mens mennesker tåler mindre bakterier. Så ikke bare er MUK restavfall – det er også behandlet med kjemikalier!

Regelverket i Norge sier at MUK fra kylling og kalkunkjøtt kan brukes i mat, men det må deklareres som mekanisk utbenet kjøtt. Det kan ikke deklareres som bare «kjøtt». Det vil si at vi må bli flinke til å lese innholdsdeklarasjonene og ikke minst velge rene kjøttvarer!

Verstingene på MUK lista her i Norge kommer fra Prior: Grillpølser av kylling og kalkun inneholder hele 47 % MUK, og bare 11 % kyllingkjøtt. Omtrent det samme gjelder for produktene kalkunkorv og krydergrill. Mange spiser kyllingpølser som et sunnere alternativ til vanlig grillpølse – men ender opp med et mye dårligere produkt!  Skal du grille i påska? Les deklarasjonen på pølsene dine nøye!

Vi har allerede skrevet om at prosesserte kjøttet fra pølser og lignende gir økt risiko for sykdom og overvekt. Likevel er det det vi nordmenn spiser. I følge statistisk sentralbyrå spiste hver nordmann i snitt 12,3 kg med hermetisert eller bearbeidet kjøtt per år i 2009. Til sammenligning spiste vi bare 3,6 kg fersk eller frosset kjøtt av storfe, og bare 2,1 kg sau og geit. Sau er som nevnt i vår tidligere innlegg om kjøtt, en av de beste kjøtt-typene man kan spise, både på grunn av fettsyresammensetning og miljøhensyn. Som vi ser av statistikken, har vi dessverre en lang vei å gå før det rene kjøttet kommer på topp blant norske forbrukere.

MUK fungerer, fordi forbrukere ønsker å betale minst mulig. Skal man bli kvitt disse produktene fra det norske markedet, må hver og en av oss bli bevisste og slutte å kjøpe de. Selges det ikke, vil det forsvinne fra markedet – det er den gylne regelen i vårt økonomi-styrte samfunn. Hver gang du unngår å kjøpe matvarer som inneholder MUK, er du med å påvirke at det blir mindre MUK i Norge!

Hvilke alternativ har vi?

Mange synes rent kjøtt er dyrt, men det er dyrere å ikke ta vare på seg selv.  Sykdommer og nedsatt livskvalitet er bare to mulige følger av dårlig kosthold. I tillegg vil de fleste matentusiaster, som Jamie Oliver og Hellstrøm, holde fram selve nytelsen i det å spise kvalitetsmat. Det nærer kropp og sjel!

Et enda bedre alternativ er å holde seg til vegetariske proteinkilder, som hempfrø, hempprotein, erteprotein og alger.

Den evige konklusjonen er: velg kvalitet, velg økologisk, velg supermat!

 

Statistikk viser at nordmenn helst velger billig usunn mat til middag!

Dessverre velger fortsatt gjennomsnitts-nordmannen veldig kortsiktig i forhold til egen helse, og bruker mye penger på lite næring istedenfor matvarer med høy kvalitet. Vi syns det er skremmende hvor lite ansvar mange tar for sin egen helse. 

«Analysebyrået Nielsen har på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt spurt et landsrepresentativt utvalg på 1766 personer om deres middagsvaner. Listen over hva som velges til middag i Norge toppes av frossenpizza, pølser og brødmat (…)Professor i mat- og ernæringsvitenskap Wenche Frølich slår alarm og sier det har vært alt for lite oppmerksomhet rettet mot viktigheten av grønnsaker de siste årene» skriver Dagbladet.

http://www.dagbladet.no/2012/03/11/nyheter/innenriks/ernering/gronnsaker/20642057/

Sammenhenger mellom vitamin/mineralmangel og forskjellige typer sykdommer avdekkes jevnlig, både i forbindelse med kreft, alzheimer, adferdsproblemer og nedsatt immunforsvar. Supermat er en enkel måte for å få i seg nok av de viktige næringsstoffene, en god forsikring for din egen og din families helse.

«Undersøkelsen viser at den påståtte tidsklemma skyver grønnsaker og frukt ut av kjøkkenet til fordel for ferdigmat. I undersøkelsen kommer det fram at en stor del av de spurte mener at andre en dem selv har ansvaret for at de spiser rett mat. 19 prosent av de spurte sier at matprodusentene skal ta ansvaret for at de spiser riktig og 14 prosent mener norske dagligvarebutikker skal sørge for at de får i seg rett mat»

Det oppleves kanskje billigere å handle lettvint mat i matbutikken, men på sikt vil det bli dyrere både for deg og samfunnet.
Gjennomsnittsprisen på frossen pizza er på 40-50 kroner og inneholder ingen vitale næringsstoffer. Kun prossesert, og «død» mat. Mens for eksempel supermat som Pure Planet Greens of Kamut, koster kun 3 kroner per daglig dose, 1 ts, og inneholder en mengde gode næringsstoffer som vitaminer, mineraler og fytokjemikalier.

 

 

Dagbladet skriver om Matbløffen som vekket Mattilsynet

«Flere av de mest populære matvarene er ikke hva de gir seg ut for å være. Matindustrien er blitt eksperter på å pynte på virkeligheten» skriver Dagbladet.

http://m.db.no/2012/03/04/nyheter/innenriks/mat/innholdsbedrag/grandiosa/20525916/?www=1

Livstilsykdommene som type 2-diabetes er stadig økende. Flere og flere studier viser oss farene ved å overbehandle, og overprosessere maten, og det skrives stadig store artikler i avisene. Dagbladet avdekker flere mat produsenter med populære matvarer som ikke inneholder det de påstår!
«Matprodusentene skjuler hva maten egentlig inneholder, og nordmenn må bli flinkere til å avdekke dette», mener den svenske forfatteren og nyhetsjournalisten Mads-Eric Nilsson også redaksjonssjef i Svenska Dagbladet.»

Vi bombarderes av miljøgifter, og vi får i tillegg mat som er  helsefarlig. Når maten da er feilaktig merket i tillegg blir dette en farlig forvirring. De barna som vokser opp i dag er ekstremt utsatt, i forhold til tidligere generasjoner. Helsedirektoratets årlige kostholdsrapport viser oss blant annet at hele 19 % av barn i alderen 8-9 år nå er overvektige!

Dagbladet skriver:

«Forfatteren mener det er forbrukeren som sitter med makten. Om nordmenn er villige til å betale litt mer for maten, og legger sitt press på produsentene, skal det være mulig å få produktene mer naturlig og ekte».

Videre sier Nilsson til Dagbladet: «- Råvarene er så brutalt behandlet i den industrielle prosessen, at all smak er borte for lenge siden, sier han. Nilsson ramser opp en rekke matvarer som han mener framstår som ekte vare på emballasjen, men egentlig er et dårlig jukseprodukt.»

Matilsynet uttaler seg at: » (…) det er et klart overtramp å villede forbrukeren til å tro at et produkt inneholder noe mer enn hva som virkelig er tilfellet.» Videre uttaler Matilsynet om ferdigpizza med tvilsomt innhold:» – Dette her må vi gripe fatt i og jeg skal sørge for at rette vedkommende blir satt på saken. Her har Dagbladet gitt oss et spark bak, og jeg er svar skyldig i hvorfor dette har gått oss hus forbi, sier hun. »  Vi synes det er flott at Mattilsynet gir dette oppmerksomhet og ønsker å ordne opp i saken.


Antioksidanter fra piller eller mat?

Forrige uke hadde  Dagbladet en sak med overskriften:  «Få antioksidanter via maten – Med tilskudd har du mindre kontroll». Det er  ikke lenge siden sist Dagbladet gikk ut og advarte om farene ved å spise kosttillskudd. Også denne artikkelen  inneholder skremselspropaganda fra enkelpersoner om hvor farlig det kan være å ta kosttilskudd.

Vi er selvfølgelig helt enig i at en syntetisk pille aldri kan erstatte et måltid, og vi sier som forskerne «Få antioksidantene via maten» og med det vil vi igjen poengtere at supermat ikke kan sammenlignes med kosttilskudd fra syntetisk isolerte vitaminer/mineraler, og vi anbefaler heller aldri quick fix løsninger! Vi syns det er viktig å bygge opp og nære kroppen med riktige vitaminer, mineraler, plantestoffer og sporstoffer. Så spis ren levende mat, spis supermat som kun inneholder naturlige næringsstoffer som kroppen gjenkjenner som ren næring. Tro ikke at å ta en vitamin/mineralpille er svaret om du har et grunnleggende dårlig kosthold.

Forskingsleder Gorm Boje Jensen i hjerteforeningen i Danmark mener brukere av kosttilskudd benytter tablettene som hvileputer, og at testpersoner som tok kosttilskudd ikke hadde en like sunn livsstil som testgruppen med normal kost. Han mener videre at kosttilskuddbrukerne ofte undervurderer viktigheten av å spise sunt og være aktiv.

 

Supermat er mat med et svært høyt næringsinnhold, som både renser og på sikt bygger superhelse! Kroppen gjenkjenner også supermat som ren næring. Det er derfor stor forskjell på antioksidanter fra supermat, i forhold til syntetiske isolerte forbindelser som det er mulig å ta for mye av. Forskning peker også på at tilskudd fra naturlige plantekilder gir bedre effekt enn syntetiske tilskudd. Det er særlig viktig å merke seg at syntetisk A-vitamin, og A-vitamin fra animalske kilder som f.eks. lever, ofte kan føre til at man får for store doser, fordi det er fettløselig og kroppen derfor har vanskeligheter med å skille ut overskuddet. Derimot vil A-vitaminer fra plantekilder som for eksempel alger, gress, grønnsaker, og rød palmeolje ikke lagres i kroppen på samme måte. Dette er selvfølgelig veldig gode nyheter for alle som skjønner forskjellen på supermat og syntetiske antioksidanter :-)

Stor ny studie om helsefordelene med antioksidanter

I en stor artikkel i Dagbladet i dag kan vi lese om en ny undersøkelse ved Karolinska Instituttet i Svergie, publisert i det anerkjente tidskriftet «Stroke», som viser at antioksidanter beskytter mot både blodpropp og hjerneslager.
«Hele 45% færre tilfeller av hjerneblødning ble funnet hos gruppen som spiste mest antioksidanter sammenlignet med dem som spiste minst» forteller doktorand Susanne Rautiainen til Dagbladet, og forklarer videre at «Antioksidanter bekjemper frie radikaler som virker ødeleggende på celler, vev og årer. Spiser du riktig forhindrer du at disse frie radikalene danner åreforkalkninger som kan ende med hjerteinfarkt eller hjerneblødning».

Flere studier viser nå viktigheten av å få i seg antioksidanter. Redusert forekomst av kreft, demens, utsatt alderdom, beskyttelse mot hjerteinfarkt og hjerneblødning er bare noen av fordelene, og forskningen viser at jo flere antioksidanter du får i deg jo bedre beskyttelse får du.

En tilsvarende studie publisert i BMC Medicine i fjor viser at mennesker med et høyt inntak av antioksidanter har redusert forekomst av kreft og demens, og en høyere levealder enn den øvrige befolkningen.

– Sunn og næringsrik mat holder kroppen friskere, og kan bidra til å utsette alderdom, bekrefter forsker Ingvild Paur ved UiO til dagbladet. «Alle mennesker dør av en bestemt årsak, men denne årsaken kan utsettes, gjerne i flere tiår. Noen typer kreft er for eksempel uhelbredelige, og du vil dø av dem. Det antioksidanter i slike tilfeller kan påvirke, er tidspunktet du blir syk på. Er du flink og spiser et sundt kosthold kan du derfor utsette sykdommen i mange år, og på den måten få et lengre liv».

Det er jo ingen stor nyhet at kostholdet er ekstremt viktig i forhold til å holde kroppen frisk, og vi syns det er veldig bra at det blir større fokus på dette i media slik at flere og flere får opp øynene, og begynner å ta et større ansvar for egen helse gjennom kostholdet. Vi syns denne utviklingen er veldig positivt men som vi har sagt tidligere.. det holder ikke lengre å få i seg 5 frukt og grønnsaker om dagen og tro at man da automatisk er beskyttet mot alle sykdommer. Doktorand Susanne Rautiainen ved Karolinska Institt i Svergie bekrefter dette ved å si at jo flere antioksidanter du får i deg jo bedre er du beskyttet.

I dagens artikkel anbefales alle å spise mer frukt, bær, grønnsaker, frø, nøtter, sjokolade og rødvin. Dette er selvfølgelig veldig bra, og det er jo absolutt viktig med et sunt og godt kosthold, men hvis man virkelig vil ha effekten av antioksidanter er det jo ingen ting som kan sammenlignes med næringsinnholdet i supermat. For eksempel superbæret Acai inneholder 10 ganger mer antioksidanter enn blå druer, og råkakao inneholder hele 20-30 ganger mer antioksidanter enn blåbær. Så vår konklusjon er som alltid spis sunt, spis naturlig og spis mye supermat!

Sukkerdebatten fortsetter: er sukker avhengighetsdannende og hvordan fjerne søtsuget?

I gårdagens Dagbladet slår de til med med «så farlig er vanlig sukker» på forsiden , uten å forklare hvorfor det er farlig. Vi kommer her med noen forklaringer om sukker, og gir deg enda bedre råd for å fjerne søtsuget!

Utgangspunktet for  artikkelen i Dagbladet var en artikkel publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature i begynnelsen av februar i år. Den er blant annet skrevet av Robert Lustig som er en av USAs største sukker-eksperter. Et godt referat fra Lustigs artikkel kan leses her: http://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120201135312.htm.

Sukker, som vi kjenner det, består av molekylene glukose og fruktose. Ett av hver av disse danner tilsammen sukrose-molekylet, som vi kjenner som sukker. Sukker er typisk utvunnet fra sukkerroer eller sukkerrør. Det første er en slags rotgrønnsak, det andre er som et høyreist strå med en kraftig stamme som sukkeret presses ut av. Prosessen fra plante til hvit pulver, innebærer raffinering og bearbeiding så man til slutt kun har sukrosemolekylene igjen. Alle de gode næringsstoffene blir fjernet, og man sitter igjen med et virkestoff: sukrose.

Dr Lustig og de andre han forsker med anbefaler at sukker blir regulert fra statlig hold på samme måte som tobakk og alkohol, blant annet på grunn av at det har vist seg å gi disse symptomene hos amerikanere:

–          Øker blodtrykket

–          Forstyrrer hormonenes kommunikasjon

–          Gir leverskader

Dette ligner svært på  det som skjer ved høyt alkoholforbruk, og skyldes sannsynligvis at fruktose-delen i vanlig sukker må omdannes i leveren. Hvis noe som omdannes i leveren spises i store mengder, kan dette føre til en overbelastning som på sikt kan gi skader.

Avhengighet av sukker er debattert. En artikkel fra 2008, av Avena, Rada og Hoebel viste at rotter som fikk en viss dose sukker hver dag i en periode, utviklet abstinensadferd da sukkeret ble fjernet. De samme forskerne har tidligere vist at jevnlig sukkerinntak gir lignende dopamin-responser i hjernen som flere typer dop.

Det kan altså se ut som om daglig inntak av store mengder sukker gjør deg avhengig på lik linje med heroin, det er vel ikke spesielt ønskelig? Dette kunne godt vært nevnt i Dagbladets artikkel, men kanskje er det for kontroversielt?

Uansvarlige råd fra ernæringsfysiologer

Ernæringsfysiolog Cathrine Borchsenius har noen gode råd for hvordan du skal kontrollere søtsuget.  Vi er enige i hennes anbefaling om at vi skal spise grove, langsomme karbohydrater, proteiner og mat som metter og nøtter. Superfrukt og bær bør også være på denne lista. De fleste punktene er ok, men hun foreslår kaffe latte som mellommåltid noe vi reagerer kraftig på. Kaffe, og spesielt koffein, er blant annet med på å akutt øke blodtrykket. Det er også med å redusere glukosetoleransen rett etter at den er drukket, ved å øke nivået av stress-hormonet adrenalin (Greeenberg, boozer og Geliebter 2006). Forskning på kaffe kan være forvirrende, fordi det finnes både gode og dårlige effekter av kaffe. Det er typisk mennesker å velge ut de positive, og se bort i fra de negative fordi dette er noe vi er så glade i. Vi i supernature mener det er uansvarlig av en ernæringsfysiolog å anbefale å drikke en kopp kaffe latte, i stedet for å spise et næringsrikt måltid. Kaffe er også en vitamin/mineral-tyv, og inntak av kaffe krever inntak av flere vitaminer og mineraler.

Hva kan man gjøre for å dempe søtsuget?

Som nevnt er sukker svært raffinert,  og innehodler ingen vitale næringsstoffer. Betegnelsen tomme kalorier, kunne vært byttet ut med «tyvaktige kalorier», fordi kroppen forbruker flere vitaminer og mineraler for å forbrenne og bli kvitt sukkeret man inntar. Insulin er blant annet avhengig av magnesium, og redusert magnesiumnivå er forbundet med diabetes type 2 (Chaudhary, Sharma og bansal, 2010). Også krom, sink, selen og flere spormineraler er nevnt som relevante for metabolismen av sukker( Wiernsperger og Rapin, 2010).

Sørg derfor for å få i deg nok vitaminer og mineraler. Kjenner du at du er sukkeravhengig, kan det faktisk være mineralmangel. Ionic elements inneholder magnesium, og all supermat inneholder et utvalg av vitaminer og mineraler som tilfører det som sukkeret stjeler fra oss.

Den beste måten å bli kvitt sukkersuget på, er å spise noe som er enda bedre. Å lage sin egen sjokolade proppfull av lecithin, ricebran og andre gode fettkilder for eksempel – gjør godt for både kropp, sjel og søtsug.

Sjokoladen kan for eksempel søtes med kokosblomstsukker. Dette inneholder også fruktose og glukose, men fordi det er uraffinert inneholder det fortsatt en mengde mineraler og sporstoffer. I tillegg produseres kokossukker av små-skala bønder, som  bruker overskuddet til å blant annet styrke utdanning og helsetilbudet i området. Dette i motsetning til den enorme sukkerindustrien, som har mange mørke baksider.

Kilder:

Avena, Rada og Hoebel, 2008: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2235907/?tool=pubmed,

Greeenberg, boozer og Geliebter, 2006: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17023692)

Chaudhary, Sharma og bansal, 2010: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19629403

Wiernsperger og Rapin, 2010: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3023745/?tool=pubmed

 

 

Supermann og Polfarer Aleksander Gamme kommer hjem i dag!

Superhelten og Polfarer Aleksander Gamme – førstemann som har gått alene tur/retur Sørpolen – kommer hjem til Norge i dag kl 18:20! Alle nyhetskanaler vil ha tak på ham..

Aleksander har gått 2270 km på 87 dager. Dette er verdens  lengste skitur uten noen form for hjelp eller etterforsyninger – alene. Han har også hatt en kosthold som har bestått stort sett av supermat.

Vi gleder oss til å høre hvordan han har hatt det, se bilder og filmer. Vi vet at media vil ha tak i ham og han kommer til å være mye på nyhetene fremover. Følg med følg med!